17 Μαΐου ανοίγουν οι εκκλησίες για τους πιστούς

2020-04-29

Ανοιχτοί για ατομική προσευχή από τη Δευτέρα 4 Μαϊου

Όπως ανέφερε η Υπουργός Υγείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως οι χώροι λατρείας θα είναι ανοιχτοί για ατομική προσευχή από τη Δευτέρα 4 Μαϊου.

Από τις 17 Μαϊου, οι λειτουργίες θα μπορούν να πραγματοποιούνται με συμμετοχή πιστών.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, με αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων ατομικής προστασίας και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, που θα αποσαφηνιστούν πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας.