Καθαρίζουμε το Μύρτος!

2020-01-23

Είστε καλεσμένοι όλοι!

Κυριακή 26 Ιανουαρίου!

Σημείο συνάντησης οι μπλε κάδοι της ανακύκλωσης στο ποταμό στις 09:00, είστε καλεσμένοι όλοι!! - We will meet at blue recylcing bins along the river, everybody is invited!!

Περισσότερες πληροφορίες για την δράση μπορείτε να βρείτε στη σελίδα MirtosCrete

https://www.facebook.com/mirtoscrete/?eid=ARBuQUmDR6gah82ieY7W56wSYuEATaKBTr9tigRxQ-XMOMpDRe7KBgTU6M7VOwR8uJ1bFlc6nYwj06hZ