Συζητώντας με τον κ. Γιώργο Χρηστάκη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

2019-12-03

Τρίτη σήμερα 3 Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ο Πρωινός Πανικός με την Δέσποινα Παπαδάκη στην τηλεφωνική γραμμή του σταθμού φιλόξενήθηκε ο κ. Γιώργος  Χρηστάκης.


Χορευτής - χορογράφος, μαχητικός υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία,πρωταθλητής αθλητής μπάσκετ καθώς και διδακτορας κοινωνικής ψυχολογίας. 

Ιδρυτής της μεικτής ομάδας χορού Dagipoli Dance Co με 15 χρόνια πορείας με εκατοντάδες παραστάσεις, παραστάσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια .

Μια ζωή στη μάχη για μια κοινωνία ΙΣΩΝ και ΙΣΟΤΙΜΩΝ   ευκαιριών . 

Μας μίλησε για τα προβλήματα της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία.

Αδυναμία πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους, δημόσια κτίρια και μέσα μεταφοράς, διακρίσεις στο εργασιακό περιβάλλον, περιορισμό των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων και αναπηρικών συντάξεων, αδυναμία ένταξης των παιδιών στη σχολική εκπαίδευση.

Επίσης, έχει διαπιστωθεί η γενικότερη έλλειψη ενός πλαισίου υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής προστασίας, ιδίως σε επίπεδο πρόληψης, καθώς και η έλλειψη εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.  

Ότι είμαστε άνθρωποι, ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλους τους ανθρώπους ως ίσους προς εμάς, χωρίς να κάνουμε διακρίσεις, γκρεμίζοντας τα όποια στερεότυπα ή φραγμούς που «αγκυλώνουν» στο πέρασμα του χρόνου! 

Ακολουθεί απόσπασμα της συνέντευξης: