Ο τόπος μου

Σημείο συνάντησης οι μπλε κάδοι της ανακύκλωσης στο ποταμό στις 09:00, είστε καλεσμένοι όλοι!! - We will meet at blue recylcing bins along the river, everybody is invited!!